Ekonomikanalen

Ukrainakrigets konsekvenser för världsekonomin

Ett år har gått sedan Ryssland invaderade Ukraina, med stort mänskligt lidande som följd. Vilka andra konsekvenser det fört med sig och hur framtidsutsikterna ser ut diskuteras i dagens EFN Marknad.

Hugo von Essen, analytiker på Centrum för Östeuropastudier, framhåller att det inte alls har gått som Ryssland hade förväntat sig. Det som landets ledare med president Vladimir Putin i spetsen hade trott skulle vara över på tre dagar har nu pågått i ett år och det är långt ifrån över.

Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie beskriver det gångna året som “en geopolitisk jordbävning” och han menar också att det förändrat hur investerare behöver tänka radikalt.

“I ett investerarperspektiv kommer kartorna tillbaka. Kartan gör comeback så att säga. Geografi blir en allt viktigare faktor också för investerare” säger Henrik von Sydow.

I programmet diskuteras krigets påverkan på världsekonomin, det långsiktiga förtroendet för Ryssland. försvarsindustrin och energiförsörjningen.

Programledare: Christian Ploog

Relaterade ämnen

Personer

Henrik Von Sydow