Taleb: Lita inte på någon som inte riskerar något

Nassim Nicholas Taleb förutsåg den globala finanskrisen och har lärt oss allt om svarta svanar. Nu har den svenska upplagan av hans senaste bok Skin in the game kommit ut.

En person som har ”skin in the game” drabbas själv värst av egna beslut, som en hedgefondförvaltare med ett stort innehav i sin egen fond eller en entreprenör som startar och driver sitt eget företag.

I intervjun redogör Nassim Taleb även för varför man aldrig ska lita på en välklädd värdepappershandlare och varför man ska välja en kirurg som ser ut som en slaktare.

Taleb förklarar även varför rationalitet och heder är viktiga begrepp inom näringslivet. Han berättar även varför han inte gillar prisade ekonomer som Paul Krugman och Richard Thaler.

Ett annat begrepp som är viktigt enligt Taleb är att ha ”soul in the game” och detta handlar om att du ska göra det du älskar.

Nassim Nicholas Taleb, som tidigare bland annat skrivit böckerna Black Swan, Antifragile och Fooled by Randomness intervjuas av Katrine Marçal.