Ekonomikanalen

EFN Råvaror: Då når oljan 80 dollar

Oljan kommer handlas till i genomsnitt 56 dollar per fat under fjärde kvartalet i år. Det är prognosen från Thina Saltvedt, chefsanalytiker för olja och makro på Nordea.

Vid slutet av året räknar hon med att priset kan nå 60 dollar för att sedan långsamt fortsätta resan upp mot 80 dollar.

På längre sikt räknar Saltvedt med att en efterfrågetopp för olja nås någon gång före 2030.

På kortare sikt är det fortsatt Opecs produktionsbegränsningar som är i fokus samt Opecs förhållande till Ryssland. Även USA och skifferproducenterna där är något som har stor påverkan på oljepriset.