En bruksort som lever vidare

Fagersta är en av de många bruksorter i Bergslagen där stålindustrin varit avgörande för ortens överlevnad. När tobaksfabrikören Thomas Aspelin tog över Fagersta bruk på 1850-talet tog ortens stålindustri fart. Hans insats var att koncentrera verksamheten, berättar Lennart Andréasson, ordförande på Fagersta bruksmuseum.

Under 1900-talets mitt blomstrade Fagersta bruk. Men inbromsningen kom under 1970-talets stålkris. Med den nya ägaren Kinnevik och Jan Stenbeck i spetsen skedde stora förändringar.

I dag är Fagersta fortfarande en framstående industriort. Michael Jansson från Epiroc berättar att bolaget har ungefär 30 procent av hela världsmarknaden av borrstål och att cirka 25 procent av hela deras verksamhet finns i Fagersta.

Redaktör: Anders Frick och Jonas Harrysson.