En förändringsfyr av omvärldsanalys

Förändring är nödvändigt och omvärldsbevakningen är central i förändringsarbetet. Det menar författarna av boken Förändringsprincipen.

"Vill man behålla sin konkurrenskraft gäller förändring mer än någonsin", säger Pär Lager, ledarskapscoach och författare.

Enligt medförfattaren och omvärldsanalytikern Bobo af Ekenstam är det viktigt att på förhand bestämma vilken omvärldsutveckling man vill följa och sedan hitta sätt att mäta utvecklingen.

Reporter: Anders Frick