EFN 10 årEFN 10 år

"En liten pärla"

Vi tittar på Johan Nilkes, förvaltare Öhman, tio största innehav och så dyker det upp ”en liten pärla”.