Ekonomikanalen

En svensk sparklassiker går i graven

Premieobligationerna lanserades 1918 som en kombination av en obligation och ett lotteri. Den som köpte en obligation garanterades pengarna tillbaka, men ingen ränta. I stället lottades vinster ut bland investerarna.

Intresset var som störst runt 1995 då det utestående värdet uppgick till 65 miljarder kronor. Med tiden blev sparformen mer ineffektiv och 2020 hade beloppet sjunkit till 3 miljarder.

2016 gavs den sista premieobligationen ut och i december 2021 förfaller det sista lånet.