Ekonomikanalen

EU-kommissionen: Sveriges fall kan bli hårt

Sveriges ekonomi går starkt men de höga bostadspriserna och hushållens höga skuldsättning är ett allvarligt hot. Det är slutsatsen av EU-kommissionens landrapport om Sverige. Patrick D’Souza, som är ansvarig för rapporten, menar att svenska politiker med olika typer av verktyg nu måste ta ett större ansvar för situationen.

I samtalet med EFN går han också igenom en rad andra utmaningar för svensk ekonomi. Men förklarar även varför Sverige sticker ut i Europa med sunda statsfinanser och god tillväxt.

Personer

Patrick D'Souza