Ekonomikanalen

Europa i spåren av finanskrisen

Politisk och ekonomisk risk hänger ihop, och mer i dagens Europa än på mycket länge.

Tidigare följde investerare konjunkturbarometrar för att bestämma hur pengar skulle placeras. Men i dag följer de också den politiska utvecklingen in i minsta detalj.

Katrine Marçal och Lena Fahlén, chef för Handelsbankens räntefonder, diskuterar läget i Europa. Med Italien, Storbritannien, Frankrike och Spanien i huvudfokus.