Till startsidanTill startsidan

FAANG växer så det knakar

Akronymen FAANG används för att benämna fem amerikanska teknikbolag. Gemensamt för alla fem är att de länge gått bättre än börsen.

FAANG står för Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Googles ägarbolag Alphabet. Bolagens individuella marknadsvärde är i dag uppe i tusentals miljarder kronor.