Ekonomikanalen

Fällorna att undvika när du köper hus

När det är dags att skaffa hus så är det angeläget att veta vilket ansvar du har som köpare. EFN reder ut vad som gäller vid dolda fel och vad undersökningsplikt innebär.

Åsa Hedlund Lindqvist är besiktningsman med 20 års erfarenhet. Hon betonar vikten av att vara frågvis om husets eventuella brister under visningen.

Vidare så tipsar hon om att du redan i budgivningen bör lägga in att du vill ha besiktning.

Viktigt att tänka på är också att de byggtekniska kraven har ändrats genom åren. Därför är olika fel vanligare beroende på vilket årtionde huset är byggt.

Som köpare har du undersökningsplikt. Missar du ett fel så kan det bli kostsamt. Säljaren ansvarar inte för det brister du bör ha räknat med. Till exempel med tanke på husets pris och ålder.

När det gäller dolda fel har säljaren ansvar upp till tio år efter försäljningen.

Reporter: Petra Bergman