Ekonomikanalen

Farlig mix för världsekonomin

Världskonjunkturen blir allt svalare, och globalt dämpas tillväxten av handelskrig. Förutom det så är Brexit på gång och det råder även en svagare industrikonjunktur. Handelsbanken ser en hel del oroshärdar i sin senaste konjunkturrapport.

Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, förklarar att efter att det nu har varit en högkonjunktur går vi mot en mer normal konjunkturavmattning, men kombinerat med geopolitisk osäkerhet så samverkar det på ett väldigt olyckligt sätt.