EFN 10 årEFN 10 år

Fastighetssektorn har mer att ge

Svenska fastighetsaktier har gått starkt det senaste året. Peter Norhammar förvaltar fastighetsfonder på Länsförsäkringar och han tror på en fortsatt stark sektor i Europa.

”Jag förväntar mig att Europas fastighetsaktier går riktigt bra 2020, och framför allt vill jag lyfta fram UK som en intressant marknad”, säger han.

Reporter: Albin Kjellberg