EFN 10 årEFN 10 år

Februarimörker på Göteborgs bomarknad

Bostäder i Göteborg backar mest i HOX-statistiken för februari. Men på längre sikt ser det ljusare ut.