Ekonomikanalen

”Trump är symbolpolitikens mästare”

Fredrick Federley om Parisavtalet

Hur stort avbräck är det för Parisavtalet att Donald Trump bestämde att USA skulle gå ur och vad får det för betydelse utifrån ett EU-perspektiv?

Fredrick Federley EU-parlamentariker (C), menar att effekten inte ska överdrivas. För efter Trumps uttalande har en mängd amerikanska stater, städer och företag lovat att de ska stå fast vid Parsiavtalet.