Film på Gotland lyfter näringslivet

Sedan 2014 förvaltas Gotlands Filmfond av Film Capital Stockholm. Region Gotland har på den tiden bidragit med närmare 20 miljoner kronor.

"Gotland är en liten, effektiv och kompetent plats för filmproduktion. Här finns allt nära till hands", säger Ville Jegerhjelm, filmkommissionär på Film på Gotland.

Poängen med fonden är att vara en katalysator för det lokala näringslivet på olika sätt. Det handlar bland annat om lokal arbetskraft vid inspelningar.

"Vi investerade en miljon kronor i tv-serien Den inre cirkeln. Inpelningarna av den genererade runt tio miljoner kronor på Gotland", säger Anette Mattsson, vd på Film Capital Stockholm.

I genomsnitt ger varje investerad krona från fonden runt tre kronor tillbaka.

Redaktör: Nicolina Söderqvist