Finanspolitiken får godkänt men stora utmaningar väntar

Finanspolitiska rådet menar att finanspolitiken i Sverige är förenlig med det finanspolitiska ramverket och att den aktiva finanspolitiken är väl avvägd. Samtidigt har de stabiliseringspolitiska riskerna ökat.

Men problem kan komma framöver när konjunkturen viker och regeringen måste stötta den med aktiva åtgärder. Med en riksbank som fortfarande har en minusränta kan inte regeringen räkna med något stöd därifrån.

EFN:s ekonomiska kommentator Johan Schück kommenterar den årliga rapporten från finanspolitiska rådet. Rådet som består av sex ledamöter har i uppgift att stå för en oberoende granskning av regeringens finanspolitik.

Programledare: Petra Bergman