Fjärrvärme en brännhet verksamhet

En mängd europeiska städer tar lärdom av Göteborgs stads satsning på fjärrvärme. Energisystemet i staden levererar 75 procent återvunnen värme, vilket är världsunikt.

Erik Zinn, hållbarhetschef på Göteborgs Energi, framhåller att ett system som bygger på återvunnen värme ger en större prisstabilitet.

Fjärrvärmeverk kan dessutom vara en kassako för kommuner.

”Ekonomiskt så stannar ju pengarna till större del i kommunen”, säger Erik Zinn.