Ekonomikanalen

”Fladdrande priser är det nya normala”

Stigande drivmedelspriser, sjunkande spannmålspriser och till stora delar ogynnsamt väder har ställt till det för Sveriges spannmålsbönder.

När EFN gör ett återbesök hos lantbrukaren Björn Wallin i uppländska Vattholma är dock inte humöret alltför lågt.

”Det är inget synd om mig eller om oss här runt Uppsala, de som det är synd om är de som har översvämningar och inte kan tröska”, säger Björn Wallin.

Detta trots att Björn Wallin räknar med att hans skörd kommer bli lägre än den prognos som LRF gått ut med. En prognos som pekar på skördenivåer som ligger 20 procent under snittet.