Ekonomikanalen

Fondbantning från 500 till 10?

Finansinspektionen vill att premiepensionen stöps om radikalt och att antalet valbara fonder bantas till 10 – 15.

Detta framgår av myndighetens remissvar till utredningen ”Ett bättre pensionssystem”.

Utredningen föreslår också en bantning av antalet fonder, men bara till 150 – 200 från dagens 496.