Ekonomikanalen

Förädlad skog ska bidra till ökad produktion

Växtförädling vid plantering av skog är omdebatterat. Forskningscentrat Skogforsk ser dock fördelar med det då det kan bidra till att få fram den typ av timmer som efterfrågas av den svenska industrin.

”Vi tycker att det finns väldigt mycket belägg för att växtförädling inte är någon farlig verksamhet”, säger Johan Westin, stationschef för Skogforsk i Sävar.

Höga volymer, resistens, anpassning till det svenska klimatet och växthuseffekter är de viktigaste trenderna inom branschen just nu enligt Johan Westin.

Skogforsk, som finansieras av skogsnäringen och staten, forskar och sprider kunskap om hur skogen ska bidra till en hållbar utveckling.