Föräldraförsäkringens ABC

När föräldraförsäkringen infördes i Sverige 1974 fick båda föräldrarna rätt till ersättning för att vara hemma med sina barn. Så här fungerar försäkringen i dag.

Föräldrapenning betalas ut under 480 dagar per barn. 390 dagar baseras ersättningen på lönen och de övriga 90 betalas 180 kronor per dag.

Den lönebaserade ersättningen bygger på den sjukpenninggrundande inkomsten som räknas fram av Försäkringskassan.

Med föräldrapenning sju dagar i veckan betalas knappt 80 procent av lönen ut. Taket ligger på 1 012 kronor dagligen.