Förbud mot skuggrating slår mot småbolag

EU:s motsvarighet till Finansinspektionen, ESMA, har flaggat för en regeländring som innebär att aktörer som inte är ratinginstitut inte ska få referera till ratingkalor, så kallad skuggrating.

Ellinor Helén pratar med Kerstin Hermansson, vd på Svenska Fondhandlareföreningen om vad detta innebär.

Hermansson menar att detta kommer att göra det svårare för främst mindre investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Det kommer även göra det svårare för mindre och medelstora företag att få finansiering på marknaden.