Gemensam EU-skatt splittrar partierna

EU-valet närmar sig och det börjar bli dags att bestämma sig för vilket parti som ska få din röst. En av de stora ekonomiska frågorna är hur skatter ska hanteras på EU-nivå.

Så här tycker toppkandidaterna Malin Björk (V), Fredrick Federley (C), Sara Skyttedal (KD), Alice Bah Kuhnke (MP), Tomas Tobé (M), Heléne Fritzon (S), Karin Karlsbro (L), Soraya Post (Fi) och Peter Lundgren (SD).