Ekonomikanalen

Getinges vd: "Ordrar läggs nu för att hantera nästa våg"

Trots att coronakrisen tär på många företag finns det de som går mot strömmen. Ett av dem är Getinge, som under krisen tillverkar eftersökta och nödvändiga respiratorer eller ventilatorer. Där har årskapaciteten mer än fördubblats genom bland annat tillsätta fler arbetsskift.

Men för att kunna öka produktionen har också leveranserna behövts säkerställas, något som varit en utmaning i den rådande globala pandemisituation.

”Det har varit en ordentligt insats från många inbladade här både på Getinge men också hos våra leverantörer och partners som hjälper till”, berättar Getinges vd Mattias Perjos.

Han tror att det kommer en andra våg av viruset och att efterfrågan på respiratorerna som bolaget tillverkar därför kommer att vara fortsatt hög.

”En del ordrar som läggs nu är för att hantera nästa våg i pandemin så att peaken är under andra och tredje kvartalet skulle jag säga här men det är nog en rätt hög aktivitet under resten av året.”

Dessutom kommenterar Mattias Perjos nyttan av att ha Carl Bennet och H&M:s Stefan Persson i bolaget när konjunkturen sviktar.

Redaktör: Anders Frick