Göteborgsregionen stöttar drabbade företagare

Göteborgs stad lanserar nu nio åtgärder för att underlätta för företag som drabbats av coronakrisen. De riktar sig i första hand till små och medelstora företag.

En del av åtgärderna går ut på att underlätta för företagens likviditet, berättar Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare Business Region Göteborg. Där ingår längre betalningstider för exempelvis sophämtning, vatten och avlopp.

”Det handlar också om en rad åtgärder för att underlätta för företagen att fortsatt ha en försäljning”, säger hon och ger exemplet att tidigarelägga säsongen för uteserveringar.

Jenny Havner, kommunikatör tillståndsenheten Göteborgs stad, berättar att åtgärderna också kommer att handla om färre tillsyner.

”Vi inser att företagarna behöver koncentrera sig på sin verksamhet i de här dagarna”, uppger hon.

Det innebär även att inspektioner på äldreboenden och sjukvårdsinrättningar upphör för att undvika smittspridning berättar Angelica Winter, avdelningschef för miljöförvaltningen Göteborgs stad.

Redaktör: Anders Frick.