Ekonomikanalen

Gratis kollektivtrafik en möjlighet för Sverige

På flera håll i Europa har avgifterna i kollektivtrafiken slopats på prov. Förespråkarna pratar om miljö- och sociala fördelar medan motståndarna ser stora kostnader.

Stadsgeografen Wojciech Kębłowski från Vrije Universiteit Brussel menar att Sverige har goda möjligheter att kunna införa fri kollektivtrafik.

”Det blir ökade kostnader med fler bussar och kanske ytterligare personal. Men man slipper kostnaden för biljettsystemet och olyckor som orsakas av bilar. Man får väga kostnaderna mot vinsterna”, säger han.

Redaktör: Jonas Harrysson