Ekonomikanalen

Grön finans: Det önskar sig investeraren av politikerna

Infrastruktursatsningar eller bostadsutveckling skulle kunna vara en alternativ investering för oss säger Johan Florén, chef för ägarstyrning på AP7. Detta skulle passa bra eftersom den statliga pensionsjätten är en långsiktig investerare.

Men för att det skulle bli ett riktigt intressant alternativ krävs det en attraktiv finansiell paketering. En sådan kan vara gröna obligationer som regeringen nu bestämt att utreda.

Och Johan Florén har ett önskemål han hoppas politikerna kan uppfylla:

”Ska man göra det här på ett bra sätt ska man inte vända sig till en liten del särskilt hållbara eller ansvarsfulla investerare. Man ska skapa villkor som vilken mainstreaminvesterare som helst kan gå in i”, säger han.

Personer

Johan Florén