Så hanterade fondspararna turbulensen

Coronakrisen har skapat turbulens för de svenska fondspararna. Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening, utreder läget på fondmarknaden. Han beskriver hur svenskarna agerade när turbulensen tog sin början.

”Det var en exceptionell situation. Både i världen och på de finansiella marknaderna och det syns i vår samlade statistik”, berättar han och tillägger att det är svårt som sparare att veta hur en kris ska hanteras mitt i den och att en del säljer av på grund av det.

”Tendensen är dock att man hittar tillbaka till fonder, det har man gjort tidigare.”

Gustav Sjöholm uppger att den bästa typen av sparande är det kontinuerliga månatliga, där det köps både i upp- och nedgång. Och statistik från Fondbolagens förening visar att de allra flesta behöll den strategin i krisens tidiga skeden.

”Trots att det var väldigt stora försäljningar under mars månad så är det här ett ljus i tunneln”, säger han.

Redaktör: Albin Kjellberg