"Hållbarhet är en dialog"

Finansbranschen har en stor roll att spela i företagens hållbarhetsarbete. Det menar Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef på Handelsbanken. Hon tycker att som finansiär har man möjlighet att öppna upp en dialog som båda kan lära sig av.