Ekonomikanalen

"Hållbarhet främjar avkastning över tid"

EU-kommissionen har tillsatt en expertgrupp med uppdrag att komma fram till hur de bästa förutsättningarna för en hållbar finansmarknad skapas. En av medlemmarna är Alectas vd Magnus Billing, och han menar att det är en väldigt viktig uppgift, både för honom själv och för bolaget.

Relaterade ämnen