Till startsidanTill startsidan

Hållbarhetsarbete tradition hos familjeföretaget

Max hamburgerrestauranger startades 1968 i Gällivare av Curt Bergfors och Britta Fredriksson. Redan tidigt fanns hållbarhetsarbetet med.

Frida Sjödin, projektledare hållbarhet på Max, berättar att frityroljan började återvinnas redan på 70-talet och att bolaget använder sig av 100 procent förnybar el från vindkraft.

”Men kanske det absolut bästa som vi gjort, och framförallt då i klimatfrågan, det är lanseringen utav våra goda gröna burgare”, säger hon och uppger att försäljningen av dem har ökat med 1 100 procent på fyra år.

Max arbetar med hållbarhet inom tre fokusområden: hälsa, rättvisa och miljö. Där ingår allt från maten, till Max som arbetsplats, att få in utrikesföda i arbetslivet och klimatarbete.

Ett klimatarbete som gett resultat. 2019 fick Max pris från FN:s klimatkonvention för att företaget blivit klimatpositivt; att de binder mer koldioxid än de släpper ut.

”Det bästa vi kan göra för klimatet, för våra gäster, det är att få gröna burgare att smaka lika gott som röda. Och jag känner att vi gör”, säger Frida Sjödin.

Intervjun inspelad innan coronakrisen slog till mot Sverige på allvar.

Redaktör: Anders Frick