Ekonomikanalen

Hållbart investerande vinner mark

Hållbara investeringar innebär att bolag väljs ut efter speciella kriterier, det kan handla om miljö, sociala eller affärsetiska frågor.

Fredric Nyström, hållbarhetsanalytiker på Öhman, förklarar att det handlar om att hitta de viktigaste kriterierna för varje bolag.

De nordiska länderna och Nederländerna har länge legat i framkant när det gäller hållbara investeringar berättar Tove Bångstad, Nordenchef på Amundi. Men nu är andra länder på väg att komma ikapp.