Ekonomikanalen

Här kostar vattnet mest

Avgifterna för lägenhetsinnehavare skiljer sig kraftigt åt i hela Sverige. I Ockelbo är avgifterna för vatten och avlopp dyrast i Sverige. Det beror bland annat på att kommunen är glest befolkad.

Det är billigast att betala VA-avgiften i storstadsområden där befolkningstätheten är högre. I Stockholms län finns flera av de kommuner som har billigast årsavgift.