Här växer södra Stockholms Manhattan fram

Flemingsberg ska bli ett kluster av arbetstillfällen, bostäder, kultur och aktivitet. Den stora satsningen med namnet South Business District görs bland annat för att minska pendlingsbehoven söderifrån.

”Vi tycker att vi har en obalans i arbetstillfällen. Allt finns norr om stan. Vi vill skapa arbetstillfällen söder om stan”, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd på Fabege.

South Business District väntas kosta drygt 60 miljarder kronor att färdigställa och bygget ska startas under våren 2020.

Redaktör: Nicolina Söderqvist