EFN 10 årEFN 10 år

Frihandelsavtalet dött

USA:s president Barack Obama har i helgen besökt Storbritannien och Tyskland för att bland annat tala om frihandelsavtalet TTIP, som USA och Europa nu förhandlat om i tre år.

Hur långt har förhandlingarna kommit? Vad händer om Storbritannien lämnar EU? Har avtalet någon chans att bli av när de protektionistiska vindarna tilltar på båda sidor om Atlanten? Henrik von Sydow, omvärldsanalytiker på Carnegie intervjuas av Ellinor Helén.