Till startsidanTill startsidan

Det innebär hökar och duvor

I räntesammanhang används ibland uttrycken hök eller duva. Men vad betyder det egentligen? EFN förklarar.