Ekonomikanalen

Huset som inte får någon elräkning

Ett trähus byggt inuti ett växthus kanske låter konstigt. Men med minimal påverkan på miljö och klimat kan det vara framtidens boende. Det tror i alla fall Anders Solvarm som både har utformat, byggt och bor i just en sådan villa.

Under sommaren kommer all el och värme från solen. När det är kallare vintertid laddas batterier med biodiesel, dessutom krävs det lite ved för att elda med. Villan har ingen anslutning till elnätet.

”Ekonomin är att du inte får någon faktura”, säger Anders Solvarm. ”Huset har extremt låga driftskostnader och i ett längre perspektiv är det ofta det som är husets stora kostnad.”

Vattnet kommer från egen brunn. Från avloppet utvinns gödning till odlingarna som finns i växthuset som omger bostadsdelen.

”Du bor på ett sätt lite grann i maten som du plockar”, säger Solvarm.

Redaktör: Jonas Frändén