EFN 10 årEFN 10 år

"Hushållens skuldsättning är bekymmersam"

Kombinationen låg ränta och hög skuldsättning bör användas till amortering, inte nya lån. Det menar finansminister Magdalena Andersson, som kommenterar läget just nu.