"Hushållens skuldsättning är bekymmersam"

Kombinationen låg ränta och hög skuldsättning bör användas till amortering, inte nya lån. Det menar finansminister Magdalena Andersson, som kommenterar läget just nu.