Ekonomikanalen

Hybrit ger SSAB försprång

Hybritprojektet är ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall och har som mål att fasa ut kol från stålproduktionen.

"Vi ligger längst fram av alla stålbolag i världen men vi tycker inte att det är tillräckligt utan vi vill lösa rotorsaken och ta bort koldioxid helt ur ståltillverkningen”, säger Martin Lindqvist, SSAB:s koncernchef.

Hybrittekniken innebär att vätgas används för att binda syret i järnmalmen som sedan används för att tillverka stål. En process som släpper ut vattenånga i stället för koldioxid som biprodukt förklarar Martin Pei, teknisk direktör på SSAB.

Det fossilfria stålet ska börja produceras från 2026 och innebär bland annat att fabriken i Oxelösund byggs om. Den nya produktionen kräver mer el än den gamla och därför måste nya elledningar dras fram.

Att ställa om produktionen är helt avgörande för bolaget.

”För oss handlar det också om att vi som bolag inte har råd att investera i gammal teknik”, säger Martin Lindqvist.

Redaktör: Jonas Harrysson.