Opec i medvind inför Wienmötet

30 november möts Opec-länderna återigen i Wien. Det är då ett år sedan organisationen kom överens om produktionsneddragningar i syfte att hålla uppe priset på oljan.

Hur ser resultatet ut ett år efter överenskommelsen och vad kan vi förvänta oss av detta möte? Ellinor Beckett diskuterar med Martin Jansson, råvarustrateg på Handelsbanken.

En förlängning av avtalet så att det gäller 2018 ut är i stort sett helt inprisat av marknaden menar Martin Jansson. Det spekuleras till och med om att Opec ytterligare ska skärpa villkoren. Och det finns åtminstone ett par sätt organisationen kan göra det på.