Ekonomikanalen

Innovationsknepet: Sluta gör det du gör

Det finns en dold innovationskraft i svenska företag som är värd miljarder. Det hävdar innovationsforskaren Mattias Axelson.

Frågan är: hur väcker man kraften till liv?

Mattias Axelson menar att företag ofta begränsas av den verksamhet de bedriver i dag och att det kan vara svårt att lyfta blicken för att på så sätt se potentialen.

Även om ett företag ser potentialen kan de sedan begränsas av nuvarande maktsystem, arbetssätt och inlåsningar som finns i företaget.

Ett företag vars verksamhet bygger på en innovation är det Malmöbaserade duschföretaget Orbital Systems. Grundaren Mehrdad Mahdjoubi menar att ett framgångsrikt företag alltid måste ställa frågan om varför en existerande lösning gjordes på det sättet den gjordes på.

”Det handlar om att man fostrar en kultur där man ifrågasätter grundprinciperna och inte bara det ytliga”, säger han.

För att uppnå en transformativ och disruptiv innovation som vågar ifrågasätta på riktigt måste man som företag ge mandat till anställda att sjösätta förändringar menar Mehrdad Mahdjoubi.

Mattias Axelson sammanfattar de viktigaste stegen för att som företag lyckas med innovation så här:

  • Definiera en vision
  • Definiera en policy
  • Delegera mandat
  • Avsätt resurser
  • Jobba experimentellt

Mehrdad Mahdjoubi hävdar att det handlar om att avsätta tid och att konstant ifrågasätta. Dessutom måste man komma till ro med vad det innebär att innovera.

”Det innebär att du måste de facto sluta göra det du har gjort hittills”, säger han.

Reporter: Jonas Frändén