"Jag tror på aktiv förvaltning"

Mats Andersson är vd för 4:e AP-fonden och därmed en av Sveriges tunga dolda makthavare. I en lång intervju med EFN:s Charlotte Stjerngren pratar han bland annat om AP-fondssystemet, aktiv förvaltning, det svenska ägarsystemet, etikfrågan, bonusar och Private Equity.

”Jag tror på konkurrens, och därför på att vi ska ha mer än en AP-fond”, säger Mats Andersson.

”Om man tror på aktiv förvaltning eller inte är lite av en religiös hållning. Och jag tror på aktiv förvaltning”, säger han vidare.

På frågan om AP-fonderna ska investera i företag som till exempel tillverkar vapen svarar Mats Andersson att han tror på möjligheten att påverka bolag via att vara en aktiv ägare. ”Uteslutning är för oss det sista steget”, säger han.

Angående bonusar inom finansbranschen är Mats Andersson i teorin positiv, men han menar att det fanns en period när bonusarna var felkonstruerade.

Mats Andersson ser placeringar i Private Equity som ett bra komplement till placeringar på börsen. Men i dagens läge med låga räntor är fondernas höga avgifter en väsentlig fråga.