Investerare missar gröna affärsmodeller

Nu i februari hölls den första kapitalmarknadsdagen för sustaintech-bolag i Sverige. Boel Swartling, som är affärsängel och grundare för Sweden Sustaintech Venture Day berättar att sustaintech är en bredare version av greentech.

Det är bolag som jobbar med hållbarhet inom cirkulärekonomi, miljöteknik och energisektorn bland annat och som redan har produkter och tjänster som är i försäljning, och som också har en snabb försäljningstillväxt. Däremot har det inte varit helt lätt att hitta investerare till bolagen.