Riksgälden: Ingen Italiensmitta till Europas banker

Det italienska banksystemet är i fortsatt kris och vilka effekter det skulle kunna få på hela Europas ekonomi, europeiska banker, euron och EU om det hela blir värre är svårt att sia om.

EU:s bankräddningsdirektiv som togs fram för att hindra fler bankkriser har hittills inte gjort jobbet.

Linda Vikström pratar med Mattias Persson, chefekonom på Riksgälden, om vad effekterna kan bli om den italienska bankkrisen drar ut på tiden, förvärras eller orsakar kaos.