EFN 10 årEFN 10 år

Rapportens mest underskattade analys

En delårsrapport består av tre delar, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Den sistnämnda glöms ofta bort. Detta vill EFN råda bot på. Därför presenterar vi: Så fungerar kassaflödesanalysen.

Kassaflödesanalysen visar summan av alla faktiska transaktioner. Den delas in i tre delar, operationellt kassaflöde, kassaflöde för investeringsverksamheten och kassaflöde för finansieringsverksamheten.