Rapportens mest underskattade analys

En delårsrapport består av tre delar, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Den sistnämnda glöms ofta bort. Detta vill EFN råda bot på. Därför presenterar vi: Så fungerar kassaflödesanalysen.

Kassaflödesanalysen visar summan av alla faktiska transaktioner. Den delas in i tre delar, operationellt kassaflöde, kassaflöde för investeringsverksamheten och kassaflöde för finansieringsverksamheten.