Till startsidanTill startsidan

Katastrof väntar om granbarkborren inte stoppas

Förra årets extremvärme ledde till en explosionsartad ökning av granbarkborrar. Insekten förstörde skog för miljardbelopp och i år blir det minst lika förödande. Nu måste skogsägarna samarbeta för att försöka stoppa spridningen.

Enligt Anna Martnell, skadesamordnare på Skogsstyrelsen, kan kostnaderna bli uppemot sex miljarder i år: ”Vi ska hoppas på regn, kallt, kallt och mer regn”. Det tillsammans med att avverka angripen skog är de bästa medlen för att stoppa granbarkborren berättar hon.

Det räcker inte att hugga ned de angripna granarna. De måste också snabbt transporteras bort: ”Barkborrarna älskar liggande skog och färskt virke”, förklarar Martnell. ”Men det är kapacitetsbrist på transporter så det gäller att ha säkrat dem innan man avverkar”.

Att hejda den aggressiva insekten är en insats som kräver samarbete mellan skogsägare. ”Det hjälper inte om du har 100 hektar och sköter din skog exemplariskt”, säger Martnell. Om ägaren till skogen bredvid inte agerar så sprider sig barkborren vidare.

Redaktör: Anders Frick