Koljätte ansöker om konkurs

Världens största privatägda kolproducent Peabody Energy har ansökt om konkurs efter en längre tids likviditetsproblem. Raset för kolpriserna och ett ödesdigert äventyr i Australien ligger bakom.