EFN 10 årEFN 10 år

Koljätte ansöker om konkurs

Världens största privatägda kolproducent Peabody Energy har ansökt om konkurs efter en längre tids likviditetsproblem. Raset för kolpriserna och ett ödesdigert äventyr i Australien ligger bakom.