Ekonomikanalen

Råvarustrategen: ”Stora nyheter för oljemarknaden”

Opec har kommit överens om den första frivilliga produktionsbegränsningen på 8 år. Produktionen fryses på 32,5 miljoner fat olja per dag, vilket är en sänkning med 1,2 miljoner fat per dag.

Ellinor Helén intervjuar Martin Jansson, råvarustrateg på Handelsbanken.

En del av avtalet är utmejslade produktionskvoter för varje Opec-land. Även länder utanför Opec är med och bidrar, som Ryssland.

Avtalet löper på sex månader inledningsvis, med ambitionen att förlänga med ytterligare sex månader.

Tre länder får stå utanför, Libyen, Nigeria och Venezuela. Iran tillåts dessutom att öka sin produktion och Indonesien, som är nettoimportör av olja, fryser sitt medlemskap.

”Hela energisektorn är vinnare på det här avtalet” säger Martin Jansson.

Personer

Martin Jansson