Ekonomikanalen

Kommunsammanslagning hjälper inte Arjeplog

Den demografiska utvecklingen och urbaniseringen i Sverige gör att landets kommuner har väldigt olika förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Men anledning av detta har en parlamentarisk kommunutredning genomförts.

Britta Flinkfeldt (S), kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog, kommenterar utredningen. Hon menar att det är dags att gå från tanke till handling. Det som behövs är bland annat en översyn av skatteutjämningssystemet och avskrivning av studiemedel för invånare i glesbygdskommuner.

Det har bland annat varit på tal att slå ihop Arjeplog med fyra andra kommuner. Detta är inget som Britta Flinkfeldt jublar över:

”Det blir ju inte bättre av att slå ihop den glesast befolkade kommunen med den näst glesast befolkade”, säger Britta Flinkfeldt.

”Varenda förskola och varenda äldreboende skulle behöva hamna på samma ställe för at det är så folk är bosatta”, fortsätter hon.

Reporter: Petra Bergman

Relaterade ämnen